top of page

 עלינו

סדנת ההדפס של תיכון שקד היא אחת משלל סדנאות האמנות הפועלות בבית הספר, הנמצא במכללת אורנים בקרית טבעון.

תיכון שקד הוא תיכון אנתרופוסופי, בו כל תלמידי בית הספר מתנסים במגוון רחב של תחומי אמנות, מט' ועד י"ב.

 

בסדנת ההדפס התלמידים לומדים ומתנסים בשלל טכניקות, ויוצרים הדפסי לינולאום, עץ, קרטון, תחריט יבש ומונוטייפ.

 

לצד אורי, מורה הסדנה, פועלות ופועלים בסדנה תלמידות ותלמידים גם מחוץ לגבולותיה, אם בתערוכה קבועה בפסטיבל שייח אבריק, באירועי מכירה מקומיים ואפילו בירידים ותערוכות לצד דפסים בוגרים ומנוסים.

תחום ההדפס מאפשר משחק מגוון וחקירה, כך שהסדנה נמצאת בתהליכי פיתוח ושינוי תמידיים.


כחלק טבעי מאותה תנועה יצרנית, מבקשת הסדנה "לצאת לעולם", לפעול בקהילה ולעשות טוב, וכאקט יזמי של בית ספר, בשילוב תלמידים קם האתר הזה בו תוכלו לרכוש עבודות פרי עמלם של תלמידי התיכון, ולמעט החזרי עלויות הכסף כולו יתרם לגופים ועמותות אשר פועלים במרחב הקהילתי.

IMG_7485_edited_edited.jpg
bottom of page